Drupal zasila miliony stron internetowych. كازنو Jest plarformą opartą na licencji OpenSource – tj. 1*bet całe społeczności programistów mają wkład w jego rozwój.

W ramach potrzeb możesz oczywiście rozszerzyć możliwości swojej strony – wykorzystując miliony modułów udostępnionych przez setki tysięcy programistów.