Dodatkowe źródło lub podstawowe źródło zarobku dla Ciebie

Jeżeli chcesz z nami zacząć współpracować mamy dla Ciebie bardzo dobrą propozycję.

Możesz wziąć prowizję już od 10% do nawet 30% w zależności od obrotu w Twoim poprzednim okresie.

 • Prowizja
 • Minimalny obrót
 • Za tą cenę *
 • Wsparcie techniczne
 • Minimalne zarobki
 • 10%
 • 1000 zł
 • usługi hostingowe
 • tak
 • 100 zł
 • 15%
 • 3000 zł
 • strona internetowa
 • tak
 • 450 zł
 • 20%
 • 10 000 zł
 • średni serwis / sklep
 • tak
 • 2000 zł
 • 30%
 • 40 000 zł
 • bardzo duży serwis
 • tak
 • 12 000 zł

* W kolumnie „Za tą cenę” umieszczona jest usługa, za którą można osiągnąć wymagany obrót. Oczywiście jest to tylko sugestia.

Do obrotu liczą się wszystkie usługi zamówione przez klienta, którego polecisz. Obrót obejmuje wykonanie wszystkich usług,  w tym usług hostingowych z wyjątkiem opłat licencyjnych i usługowych przekazywanych do innych podmiotów – na przykład koszty serwera dedykowanego, koszty licencji za zdjęcie, koszty zakupu oprogramowania.

Wszelkie rozliczenia z naszymi partnerami realizujemy po zakończeniu Projektu z Klientem końcowym (zakończonym wystawieniem faktury dla Klienta, protokołu odbioru i płatnością przez Klienta) lub w przypadku współpracy dłuższej – Projekt bardziej rozbudowany lub stała współpraca – po każdej wystawionej fakturze i płatności Klienta.

Wszelkie dane przekazywane przez partnera dot. Projektu (dane kontaktowe, informacje o projekcie) będą wstępnie przetwarzane i z tak przygotowanymi danymi możemy zrobić wycenę.

Wycena na tym jest przekazywana Partnerowi, a on następnie przekazuje ją klientowi. Wycena ta jest wycenę netto i zawiera już prowizję Partnera.

W przypadku braku wystarczających danych do wyceny, kontaktujemy się osobiście z klientem, aby sprecyzował brakujące dane. W takim wypadku to 1studio.pl przekazuje wycenę Klientowi, a Partner otrzymuje stosowną informację.

Po potwierdzonej współpracy pomiędzy 1studio.pl a Klientem (po zatwierdzeniu oferty i podpisaniu umowy), Partner otrzymuje informację, że współpraca się zaczęła – tj. etap wykonywania projektu / doprecyzowania szczegółów. O każdym etapie partner jest informowany.

Typowe etapy dla stron internetowych:

 1. Oferta przedstawiona
 2. Umowa podpisana
 3. Projekt graficzny wysłany
 4. Projekt graficzny poprawiany (opcjonalne)
 5. Projekt graficzny zatwierdzony
 6. Programowanie
 7. Strona na środowisku testowym zainstalowana – przedstawienie strony klientowi
 8. Strona zatwierdzona
 9. Protokół odbiorczy wystawiony
 10. Faktura wystawiona
 11. Faktura opłacona (tutaj następuje naliczenie prowizji). Na sumę obrotów do wyliczenia wielkości prowizji sumowana jest obecna wartość zamówienia oraz obrót Partnera z poprzednich 30 dni.
 12. Strona zainstalowana na serwerze/pod adresem docelowym.

Etapy mogą ulec zmianie – w zależności od złożoności projektu.

Interesujące? Skontaktuj się - zostaw swoje dane

Jaka forma współpracy Ciebie interesuje?

 • B2B – preferowana przez nas forma. Jeżeli masz działalność gospodarczą, to ta forma będzie idealna dla Ciebie.
 • Umowa cywilnoprawna – umowa o dzieło, umowa zlecenie.